امیرحسین صادقی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

امیرحسین صادقی
نام کاربری: amirhosseinsadeqi
تاریخ عضویت: 1397/02/31
امتیاز کاربر: 12041
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود