امیرحسین صادقی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امیرحسین صادقی
نام کاربری: amirhosseinsadeqi
تاریخ عضویت: 1397/02/31
امتیاز کاربر: 12948
تعداد افراد دنبال کننده: 6

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود