امیرحسین نصیری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امیرحسین نصیری
نام کاربری: amirhosseinns
تاریخ عضویت: 1397/07/03
امتیاز کاربر: 5588
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود