امیر احسان حاجی حسینی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

امیر احسان حاجی حسینی
نام کاربری: amirehh
تاریخ عضویت: 1397/04/11
امتیاز کاربر: 59056
تعداد افراد دنبال کننده: 20
قم

amirehh بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

یک چند پتانسیلی که برای کامل کردن نیمه ی گمشده ی اعتماد به نفسم، که تصور ذهنی از خودم هست، اینجام؛ تا تعادل را در خودم ایجاد کنم.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود