امیرعلی محمدزاده-بیشتر از یک نفر
امیرعلی محمدزاده
نام کاربری: amiralipaez
تاریخ عضویت: 1398/04/21
امتیاز کاربر: 13006
تعداد افراد دنبال کننده: 12
مرند

من کی ام

به نام او امیرعلی محمدزاده هستم، دانش آموخته ی بازیگری و کارگرانی تئاتر، مدرس و مشاور توسعه فردی ، خودباوری و هدف گذینی، عاشق پرواز بر فراز آسمان ها، عاشق ایران و خانواده ام، عاشق صلح و دوستی، عاشق کمک کردن به رشد خودم و دیگران و عاشق تفکر.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود