امین عظیمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امین عظیمی
نام کاربری: amin862
تاریخ عضویت: 1397/04/31
امتیاز کاربر: 12800
تعداد افراد دنبال کننده: 3

من کی ام

یک معلم هستم وتلاش میکنم تا ضمن بهبود رشد فردی خودم، محیط آموزشی درگیر با آن را تحت تاثیر مثبت قرار دهم و برای رسیدن به هدف بزرگی که دارم در مسیر ،بدون خستگی ادامه دهنده باشم و به سوالاتی پاسخ بدهم شامل اینکه چطور می شود کمک کردکه حال آموزش و پرورش ، معلمان ،دانش آموزان و والدین آنها بهتر شود؟ چ