امین صفری | بیشتر از یک نفر
امین صفری
نام کاربری: amin.s6611
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 25,204
تعداد افراد دنبال کننده: 19

من کی ام

صفری هستم، امین صفری. سالیانیست مشغولم به نَفس و اینک مشغول به انفاس! فروش و بازاریابی، بهبود عملکرد فردی و سازمانی علایق من است. امیدوارم همه انسانها روزی «فراتر از من» باشند. www.faratarazman.ir

امین صفری هستم. مدرس دانشگاه، مربی و سخنران در حوزه فروش و بازاریابی، بهبود فردی و سازمانی. تجارب زیادی از تدریس دانشگاهی تا بازیگری! اجرا تا بیمه‌گری را کسب کردم تا بوسیله آن برای مردم سرزمینم خدمتی در خور انجام دهم. اما هر آنچه گشتم خدمتی زیباتر از آموزش نیافتم. آرزو دارم بر لوح مزارم حک کنند:

تمام عمر به دنبال آموختن و آموزش بود و اینجا مزار تأثیرگذارترین سخنران ایران در قرن حاضر است.

در مرجع آموزشی فراتر از من سعی داریم خدمتی را انجام دهیم تا منِ امروزمان از منِ دیروز بهتر باشد و منِ فردایمان از منِ امروز بزرگتر. در تارنمای زیر منتظر دیدارتان هستم.

www.faratarazman.ir


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود