عیلرضا زیرک-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عیلرضا زیرک
نام کاربری: alirezazed021
تاریخ عضویت: 1397/05/12
امتیاز کاربر: 3045
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود