علی پورعزیز-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

علی پورعزیز
نام کاربری: alipouraziz
تاریخ عضویت: 1397/11/21
امتیاز کاربر: 1202
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود