علی دهقانی | بیشتر از یک نفر
علی دهقانی
نام کاربری: ali
تاریخ عضویت: 1395/12/25
امتیاز کاربر: 52
تعداد افراد دنبال کننده: 2

ali تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

مدرس شخصیت شناسی و فن بیان و ....

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود