احمد ولی پور | بیشتر از یک نفر
احمد ولی پور
نام کاربری: ahmadvalipour
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 68,283
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

کارشناس خبره بانکی، مشاور حوزه مدیریت و سازمان، دارای دکترا در رشته مدیریت آموزشی و بازرس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران،فعال مدنی ومدیر عامل انجمن فرهنگی تلارپه وبنیاد علمی توسعه فرهنگی ،عضو هیات مدیره انجمن فرهیختگان ایران،عضو موسس انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی هستم.آموزش را شرط بالندگی می دانم .

با احترام ، احمد ولی پور

کارشناس خبره بانکی و  نماینده قضایی

عضو کمیسیون حقوقی بانک ها

بازرس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

فعال مدنی و فعال در نهادهای مردم نهاد

عضو هیات مدیره و مدیرعامل انجمن فرهنگی تلارپه

عضو موسس و  هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد علمی توسعه فرهنگ مازندران

دبیر هیات مدیره بنیاد هم اندیشان تبری

عضو موسس انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی

عضو موسس و هیات مدیره انجمن فرهیختگان ایران







با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

رشد و توسعه امور علمی و فرهنگی
برنامه ریزی جهت رشدو تعالی امور علمی و فرهنگی

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود