احمد ولی پور-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

احمد ولی پور
نام کاربری: ahmadvalipour
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 29382
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

با سلام به دوستان خوب ، کارشناس حقوقی یک سازمان دولتی بوده و مدت ها کار حقوقی را در شبکه بانکی تجربه نموده ام. تحصیلات تکمیلی را طی کرده و اکنون عضو اجرایی انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران هستم. مدیر عامل و عضو هیات مدیره تشکل ها و انجمن های مدنی بوده و هستم. و اینکه آموزش را شرط بالندگی می دانم .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود