احمد ولی پور-بیشتر از یک نفر
احمد ولی پور
نام کاربری: ahmadvalipour
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 37628
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

درود بر شما دوست خوبم ،دبیر کارگروه آموزش حقوقی در بانک هستم و سال هاست حوزه مدیریت و سازمان را تحلیل می نمایم. دانشجو دکتری و بازرس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران و مدیر عامل انجمن فرهنگی تلارپه هستم. یادگیری و یاددهی را شرط اصلی توسعه فردی و اجتماعی می دانم. آموزش را شرط بالندگی می دانم .

با احترام

کارشناس و نماینده قضایی بانک

دبیر کارگروه آموزش حوزه حقوقی

عضو کمیسیون حقوقی بانک ها

بازرس انجمن علمی مدیریت آموزشی ایران

مدیرعامل انجمن فرهنگی تلارپه

عضو موسس انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی


با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود