عادله دشتی نژاد | بیشتر از یک نفر
عادله دشتی نژاد
نام کاربری: adelehdashtinejad
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 16,898
تعداد افراد دنبال کننده: 18

من کی ام

عادله دشتی نژاد هستم. مدرسه خانواده شاد و مهارت های زندگی. بهترین کاری که می توانم در دنیا انجام دهم ساختن خانواده ای شادتر که منجر به جامعه ای ایمن تر داشته باشیم.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود