عادله دشتی نژاد-بیشتر از یک نفر
عادله دشتی نژاد
نام کاربری: adelehdashtinejad
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 11556
تعداد افراد دنبال کننده: 9

من کی ام

عادله دشتی نژاد هستم. مدرسه خانواده شاد و مهارت های زندگی. بهترین کاری که می توانم در دنیا انجام دهم ساختن خانواده ای شادتر که منجر به جامعه ای ایمن تر داشته باشیم.