حسین ابوسعیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسین ابوسعیدی
نام کاربری: abousaidi
تاریخ عضویت: 1397/10/19
امتیاز کاربر: 85530
تعداد افراد دنبال کننده: 21

من کی ام

سلام سالها قبل پدر و مادرم از خدای مهربان فرزندی خواسته بودند و خدا هم مرا به ایشان داد و اینگونه بود که پایم به این جهان باز شد سالها گذشت، ابتدا پدر و در پی ایشان مادر بسوی دار القرار پرکشیدن ما ماندیم و تکرار این ماجرا با فرزندان خویش رشته برق تدریس میکنم و

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود