حسین ابوسعیدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

حسین ابوسعیدی
نام کاربری: abousaidi
تاریخ عضویت: 1397/10/19
امتیاز کاربر: 59099
تعداد افراد دنبال کننده: 17

درباره من

سلام سالها قبل پدر و مادرم مرا از خدای مهربان خواستند و آرزویشان برآورده شد و اینگونه پای من سوم اسفندماه به این جهان باز شد روزها و ماه ها و سالها گذشت ابتدا پدر و در پی ایشان مادر روی بسوی دار القرار کرده بدانجا پرکشیدن ما ماندیم و ...و اکنون رشته برق تدریس میکنم و خدای را بر همه نعمتهایش شاکرم

abousaidi
15 اردیبهشت 98 3 حسین ابوسعیدی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود