مجید عابدی-بیشتر از یک نفر
مجید عابدی

مجید عابدی


دوره ها

4

میانگین امتیاز

4.65

دنبال کننده

27

 محتوای کاربردی: 4.78 از 27 رای
 نحوه ارائه استاد: 4.52 از 27 رای
 کیفیت صدا و تصویر و تدوین: 4.64 از 25 رای

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود