عباسعلی امیدبخش-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباسعلی امیدبخش
نام کاربری: abbasomid57
تاریخ عضویت: 1397/02/17
امتیاز کاربر: 4263
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود