عباس رحمتی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباس رحمتی
نام کاربری: abbasi22
تاریخ عضویت: 1397/12/16
امتیاز کاربر: 9228
تعداد افراد دنبال کننده: 2

abbasi22 تا به حال ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا اولین ماجرای خودش را بنویسد

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود