مریم عباسی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

مریم عباسی
نام کاربری: abbasi2008
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 69126
تعداد افراد دنبال کننده: 22

درباره من

مریم عباسی هستم مدرس بهبود فردی. عاشق یادگیری و یاد دادن.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود