مریم عباسی-بیشتر از یک نفر
مریم عباسی
نام کاربری: abbasi2008
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 72078
تعداد افراد دنبال کننده: 30

abbasi2008 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مریم عباسی هستم مدرس بهبود فردی. عاشق یادگیری و یاد دادن.

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود