مریم عباسی-بیشتر از یک نفر
مهم ترین محصول موسسه بیشتر از یک نفر
اعتماد به نفس
مشاهده
مریم عباسی
نام کاربری: abbasi2008
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 72984
تعداد افراد دنبال کننده: 32

abbasi2008 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مریم عباسی هستم مدرس بهبود فردی. عاشق یادگیری و یاد دادن.