مریم عباسی-بیشتر از یک نفر
مریم عباسی
نام کاربری: abbasi2008
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 72540
تعداد افراد دنبال کننده: 30

abbasi2008 بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

مریم عباسی هستم مدرس بهبود فردی. عاشق یادگیری و یاد دادن.

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود