عباس بهادری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباس بهادری
نام کاربری: abbasbahadory
تاریخ عضویت: 1396/12/19
امتیاز کاربر: 5341
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود