عباس عباسی فرد-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

عباس عباسی فرد
نام کاربری: abbasabbasifard
تاریخ عضویت: 1397/10/06
امتیاز کاربر: 6298
تعداد افراد دنبال کننده: 4

من کی ام

من عباس عباسی فرد دانش آموز و مدرس مهارتهای زندگی هستم یک رویای بزرگ دارم و آنهم شادی و آگاهی برای همه انسانهاست،به همین دلیل آموزش میدهم