فاطمه وکیلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

فاطمه وکیلی
نام کاربری: Yekmanasaz
تاریخ عضویت: 1397/10/24
امتیاز کاربر: 2028
تعداد افراد دنبال کننده: 4

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود