یاسر اسماعیلی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

یاسر اسماعیلی
نام کاربری: Yasser.esmaeili
تاریخ عضویت: 1397/10/14
امتیاز کاربر: 157316
تعداد افراد دنبال کننده: 57

من کی ام

علاقمند و پیگیر مباحث مربوط به کسب و کار و کارآفرینی لیسانس مهندسی عمران شاغل در کارگاه شالیکوبی

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود