تیمور رحیمی-بیشتر از یک نفر
تیمور رحیمی
نام کاربری: TeymourRahimi
تاریخ عضویت: 1397/07/27
امتیاز کاربر: 27496
تعداد افراد دنبال کننده: 11

من کی ام

آموزش می‌ببینم و آموزش می‌دهم تا کمک کنم که افراد در زندگی شغلی و اجتماعی خود بهترین خودشان باشند. نویسنده، محقق و سخنران در حوزه فن بیان و بهبود فردی

  پشتکار
  انعطاف پذیری
  تشویق و دلگرمی
  ماجراجویی
  مسئولیت پذیری

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود