تیمور رحیمی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

تیمور رحیمی
نام کاربری: TeymourRahimi
تاریخ عضویت: 1397/07/27
امتیاز کاربر: 18313
تعداد افراد دنبال کننده: 8

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود