أسراء حسینی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

أسراء حسینی
نام کاربری: AsraHosseini
تاریخ عضویت: 1397/01/21
امتیاز کاربر: 0
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

أسراءحسینی هستم کارشناس ارشد معماری، کارآفرین، متخصص و توانمند در امر آموزش، میخوام بهترین خودم باشم تو این دنیا . حرفهای خوب زیادی برای گفتن دارم و همین الان هم بیشتر از یک نفرم . پایدار باشید .

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود