سعید مومنی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سعید مومنی

5 از 1 رای


نام کاربری: Smomeni
تاریخ عضویت: 1397/12/24
امتیاز کاربر: 3468
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود