سعید مومنی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید مومنی
نام کاربری: Smomeni
تاریخ عضویت: 1397/12/24
امتیاز کاربر: 3469
تعداد افراد دنبال کننده: 0

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود