شاهین جوادی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

شاهین جوادی
نام کاربری: Shahinjavadi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 1956
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود