شاهین جوادی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

شاهین جوادی
نام کاربری: Shahinjavadi
تاریخ عضویت: 1397/04/16
امتیاز کاربر: 1957
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود