ثریا قرائتی | بیشتر از یک نفر
نام کاربری: Sgh161354
تاریخ عضویت: 1399/03/30
امتیاز کاربر: 1,344
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

بانویی هستم پرانرژی عاشق آموزش دیدن و آموزش دادن...پویایی رو دوست دارم طرفدار کوهنوردی و طبیعت هستم..عاشق مطالعه ام

فرزند آخر خانواده ..فرهنگی ...27 سال سابقه مدیریت آموزشی در مدارس ...و 4 سال بازاریابی در شرکت های فروش ایرانی .دارای همسر فرهنگی و 4 فرزند پسر و یک عروس.در حال حاضر  بازنشسته ولی پویا ...مطالعه کتب خودشناسی رو دارم  و نت برداری میکنم ..مقاله مینویسم 

  عشق
  ذهن آگاهی
  استقامت
  آزادی
  تفریح و نشاط

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

اموزش
آموزش دیدن و آموزش دادن خودشناسی بیشتر خدمت به خلق پویا بودن

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود