سیدمحمد احمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدمحمد احمدی
نام کاربری: Seyedmohammadahmadi
تاریخ عضویت: 1397/03/06
امتیاز کاربر: 70780
تعداد افراد دنبال کننده: 24

من کی ام

سیدمحمد احمدی هستم... نویسنده، مترجم و ایده پرداز، مدرس و مربی عزت نفس و قانون جذب از سالهای اولیه زندگی ام معلولیت رو لمس و حس کردم. اما همواره برای تغییر تلاش کردم. عاشق مطالعه و ورزشهای سنگین و قدرتی و همینطور تفریحات آبی و بیابان گردی هستم... www.ojefarawani.com

 سیدمحمد احمدی هستم...

مدرس و مربی راهکارهای پرورش ذهنی در اعتمادبه‌نفس.

از سالهای اولیه زندگی ام معلولیت رو لمس و حس کردم. اما همواره برای تغییر تلاش کردم.

عاشق مطالعه،مطالعه،مطالعه و بعد ورزش و تفریحات آبی و بیابان گردی هستم...

با تلاش ومجاهدت دنیارا جای بهتری برای زندگی خواهم کرد.

mohamdahmadi21@

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود