سپیده رحیمیان-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

سپیده رحیمیان
نام کاربری: Sepide
تاریخ عضویت: 1397/05/24
امتیاز کاربر: 2025
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود