سمیرا احمدی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سمیرا احمدی
نام کاربری: SamiraAhmadi
تاریخ عضویت: 1397/08/27
امتیاز کاربر: 4037
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

سمیرااحمدی (بارشِ انرژی) 😀 (بارشی از انرژی های مثبت باشید)😍