سجاد رجبی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سجاد رجبی
نام کاربری: Sajadrajabi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 244601
تعداد افراد دنبال کننده: 68

من کی ام

من سجاد رجبی متولد فروردین 62 همراه شدم با یه تیم تا کمک کنیم دنیا جایی قشنگتر بشه واسه زندگی .من از خودم شروع میکنم وشاکر خداوندم که این مسیر ها وفرصت ها را سر راهم قرار داده تا بتونم قدم های مفیدی بردارم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود