سجاد رجبی-بیشتر از یک نفر

چطور با کار کمتر، نتیجه بیشتری بگیریم؟

سجاد رجبی
نام کاربری: Sajadrajabi
تاریخ عضویت: 1397/03/07
امتیاز کاربر: 454310
تعداد افراد دنبال کننده: 170

من کی ام

من سجاد رجبی هستم . کسی که دوست داره دنیا رو زیبا ببینه .چیزی واسه خودش نمیخواد چون میدونه توی این دنیا مهمونه و باید یه روزی بار سفر ببنده . خدا رو می شناسم چون توی وجودم حسش میکنم . با خودم قرار گذاشتم کاری که دنیا رو زیبا تر نکنه انجام ندم ، حتی اگه جاه و مقامی داشته باشه .