محمدعلی سعیدی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

محمدعلی سعیدی
نام کاربری: Saeedi.ma
تاریخ عضویت: 1397/06/18
امتیاز کاربر: 1191
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود