سعید آقاجانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سعید آقاجانی
نام کاربری: Saeedaghajani
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 2108
تعداد افراد دنبال کننده: 0

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود