سید امیرحسین میرابوالقاسمی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سید امیرحسین میرابوالقاسمی
نام کاربری: SAHM
تاریخ عضویت: 1396/12/18
امتیاز کاربر: 417
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

من کیستم؟ مدت هاست که برای یافتن پاسخ آن هر جایی را گشته‌ام، به هر کلاسی سرک کشیده‌ام و سال‌ها را به اندیشیدن درباره آن گذرانده‌ام. چیزی که فهمیدم این است: من یک روحم! روحی سرکش و اغنا ناپذیر که به دنبال فراگرفتن هر آن چیزی است که نمی‌داند! و از گفتن نمی‌دانم واهمه‌ای ندارم

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود