سیدیحیی حسینیان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

سیدیحیی حسینیان
نام کاربری: S.yahya.H
تاریخ عضویت: 1397/02/25
امتیاز کاربر: 2602
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

37 ساله متاهل دارای یک فرزند. کارشناسی ارشد اقتصاد و کارمند بانک مسکن( معاون شعبه)

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود