سعید علی پور-بیشتر از یک نفر

کوچینگ LTOB ؛ با بهترین خودت روبرو شو...

سعید علی پور
نام کاربری: S.alipour
تاریخ عضویت: 1398/09/11
امتیاز کاربر: 12959
تعداد افراد دنبال کننده: 13

S.alipour بیشتر از یک ماه است که ماجرا ننوشته است، او را تشویق کنید تا ماجرای جدید بنویسد

من کی ام

سعید علیپور هستم:)))))) کسی که دوست داره با ارتباط گرفتن با آدمای بهتر از خودش اول بتونه درست زندگی کنه و بعد درست زندگی کردن رو به دیگران یاد بده...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود