سعید علیپور-بیشتر از یک نفر
سعید علیپور
نام کاربری: S.alipour
تاریخ عضویت: 1398/09/11
امتیاز کاربر: 8255
تعداد افراد دنبال کننده: 5

من کی ام

سعید علیپور هستم:)))))) کسی که دوست داره با ارتباط گرفتن با آدمای بهتر از خودش اول بتونه درست زندگی کنه و بعد درست زندگی کردن رو به دیگران یاد بده...

  مهربانی
  مهارت
  صداقت
  پشتکار

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود