مهدی یوسفی | بیشتر از یک نفر
مهدی یوسفی
نام کاربری: S.M.Hayeri
تاریخ عضویت: 1399/02/21
امتیاز کاربر: 42,255
تعداد افراد دنبال کننده: 13

من کی ام

هیچ چیز زیبا تر از آزادی نیست... اینکه عاشقانه به خودتان اجازه اشتباه دهید... جسارت کسب تجربه را داشته باشید... اجازه دهید نت ها بدون هدف نواخته شوند دقیقا در این زمان دلپذیر ترین هارمونی ها خلق میشوند حقوق خوان... عاشق عدالت... صداقت و حق میخواهم دنیا را بهتر کنم...

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود