اسماعیل جمالی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

اسماعیل جمالی
نام کاربری: S.JAMALI
تاریخ عضویت: 1398/03/25
امتیاز کاربر: 26466
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

اسماعیل جمالی .متولد 30 آبان 1356 در شهر قم