لقمان لهراسبی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

لقمان لهراسبی
نام کاربری: Richmind
تاریخ عضویت: 1397/01/20
امتیاز کاربر: 12890
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

کمک می کنم افراد با شناخت خودشون و دیگران، ارتباطات مؤثرتری داشته باشند و کیفیت زندگشیون رو به لحاظ فردی، خانوادگی، اجتماعی، کاری و ... ارتقا دهند.