رضا شجری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

رضا شجری
نام کاربری: Reza13591212
تاریخ عضویت: 1397/06/07
امتیاز کاربر: 25898
تعداد افراد دنبال کننده: 8

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود