راضیه رزم آرا-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نام کاربری: Razieh
تاریخ عضویت: 1397/02/18
امتیاز کاربر: 7678
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

راضیه رزم آرا هستم، کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب، ساکن مشهد