پویا رستگاری-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

پویا رستگاری
نام کاربری: Rastegari
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 3684
تعداد افراد دنبال کننده: 1

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود