پویا رستگاری-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

پویا رستگاری
نام کاربری: Rastegari
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 3632
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود