پسر خوب-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

پسر خوب
نام کاربری: PesarKhob
تاریخ عضویت: 1397/09/10
امتیاز کاربر: 22047
تعداد افراد دنبال کننده: 5

درباره من

گر مرد رهی میان خون باید رفت / وز پای فتاده سرنگون باید رفت * تو پای به راه در نه و هیچ مپرس / خود راه بگویدت که چون باید رفت

گر مرد رهی میان خون باید رفت /
وز پای فتاده سرنگون باید رفت *
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس /
خود راه بگویدت که چون باید رفت

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود