پریسا مشکین پوش | بیشتر از یک نفر
پریسا مشکین پوش
نام کاربری: ParisaMeshkinpoosh
تاریخ عضویت: 1397/12/08
امتیاز کاربر: 31,736
تعداد افراد دنبال کننده: 26

من کی ام

پریسا مشکین پوش هستم، در عرض 7 سال گذشته با شرکت در کلاس های متعدد آموزشی افسانه شخصی ام را پیدا کردم، و کاملا فرد جدیدی شدم. وب سایتی درست کردم برای آموزش دادن و آگاهی دادن به افراد در ارتباط با مهارت های زندگی و فردی. هدفم اینه که بتونم حال دیگران را مثل حال خودم خوب کنم.

پریسا مشکین پوش هستم، در عرض 7 سال گذشته با شرکت در کلاس های متعدد آموزشی افسانه شخصی ام را پیدا کردم، و فرد کاملا جدیدی شدم. 

به نظر من پر رنگ ترین نقش در یک جامعه متعلق به زنان است چون یک زن مادر فرداست، تربیت و پرورش کودکان این سرزمین به عهده اوست اگر زنان این سرزمین آموزش ها و مهارت های خوبی کسب کنند طبیعتا انعکاس آن را در جامعه خواهیم دید.

   به همین منظور وب سایتی را با نام "ماه خاتون" برای آموزش و آگاهی دادن به افراد در ارتباط با مهارت های زندگی و فردی طراحی کردم، قصد دارم با برگزاری گردهمایی، به صورت آموزش و سرگرمی برای بانوان آنان را در مسیر رشد حمایت کنم تا بتوانیم دست در دست هم جامعه بهتری بسازیم. 

در نهایت هدفم اینه که بتونم حال دیگران را هم، مثل حال خودم خوب کنم.

شعارم: دلیل حال خوب هم باشیم 

سایت:www.maahkhatoon.com

اینستاگرام:maahkhatoon97

ایمیل:maahkhatoon97@gmail.com

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

لطفا نظرات را برایمان بنویسید

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود