پریسا نجفی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

پریسا نجفی
نام کاربری: Parisa
تاریخ عضویت: 1397/01/26
امتیاز کاربر: 2032
تعداد افراد دنبال کننده: 3

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود