امید اطمینانی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

امید اطمینانی
نام کاربری: Omidetminani
تاریخ عضویت: 1397/12/05
امتیاز کاربر: 2100
تعداد افراد دنبال کننده: 1

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود