نیایش بابایی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نیایش بابایی
نام کاربری: Niiiayesh
تاریخ عضویت: 1397/03/09
امتیاز کاربر: 5689
تعداد افراد دنبال کننده: 12

من کی ام

نیایش بابایی شونزده ساله و کم سن ترین عضو مدرسه استادی4.مربی بازی و مهارت کودوکان و سخنران تربیت فرزند هستم.امیدوارم به رویاتون برسید! با یک لبخند ساده!