قدرت شهبازی-بیشتر از یک نفر

طرز فکر

انقلابی ترین نظریه در مورد موفقیت

قدرت شهبازی
نام کاربری: NeverSayNever
تاریخ عضویت: 1397/06/22
امتیاز کاربر: 2370
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود