نسیم دهقان-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نسیم دهقان
نام کاربری: NasimD
تاریخ عضویت: 1397/08/30
امتیاز کاربر: 852
تعداد افراد دنبال کننده: 2

من کی ام

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود