نرگس مشایخی-بیشتر از یک نفر

نیلوفر مرداب

دوام آوردن در چالش های اقتصادی

نرگس مشایخی
نام کاربری: NargesMashayekhi
تاریخ عضویت: 1397/03/08
امتیاز کاربر: 3004
تعداد افراد دنبال کننده: 2

درباره من

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود

با زدن دکمه اینتر نظر شما ثبت می شود